«Систему освіти мають забезпечувати
кадри, здатні навчатися впродовж
життя, здатні до творчої праці, до
 професійного розвитку»
(Національна доктрина розвитку
 освіти України у ХХІ столітті)

Шановні колеги!

 

 

Педагогічні ресурси Інтернет різнопланові та різноманітні. Інтернет – це економія часу й коштів, місця на робочому столі і книжковій полиці та можливість завжди бути в курсі педагогічних новин, наукових досягнень, кращого досвіду.

 

Віртуальний інформаційно – методичний кабінет у навчальному закладі – це новий формат взаємодії з педагогами. Новий інструмент освітнього менеджменту. Доступ до електронного сховища потрібних матеріалів у будь-який час забезпечує якісно новий рівень підготовки до занять. Теки на полицях все менше використовуються сучасними педагогами. Електронна форма обміну та накопичення навчальних матеріалів займає домінуючу позицію.

Віртуальний інформаційно – методичний кабінет (ВІМК) виступає як:

Багатопланове інформаційне середовище, зорієнтоване на взаємодію адміністрації закладу, методичної службиі педагогічних колективів позашкільних навчальних закладів області науково-технічного, художньо-естетичного, науково-дослідницького та соціально-реабілітаційного напрямів в умовах оновлення та розвитку методичної роботи, з метою підвищення ефективності методичної роботи та професійної компетентності педагогів.

Сучасний інструментарій супроводу методичної роботи, середовище для спілкування, обміну досвідом, ідеями, технологіями, дослідженнями і можливість творчої самореалізації.

Місце для розміщення навчально-методичних матеріалів, єдиних баз даних для подальшого перегляду, вивчення та коригування.

Віртуальний інформаційно – методичний кабінет забезпечує:

максимальне полегшення доступу педагогічних колективівПНЗ до інформаційних ресурсів, які повсякденно використовуються у навчально-виховному процесі.

створення єдиного інформаційно-методичного простору з метою більш якісного забезпечення інформаційної підтримки, інноваційної діяльності методичних комісій;

розширення зони співпраці та зміцнення контактів між методичною службою закладу та методичними службами ПНЗ відповідних напрямів області.

Завдання віртуального інформаційно – методичного кабінету:

Забезпечувати оптимальний ефективний методичний супровід навчальної діяльності позашкільних навчальних закладів області науково-технічного, художньо-естетичного, науково-дослідницького та соціально-реабілітаційного напрямів.

Систематизовувати накопичений досвід педагогічних працівників-позашкільників області.

Підвищувати ефективність використання методичних ресурсів.

Підвищувати рівень мотивації педагогів до самоосвіти, самоаналізу, самоконтролю, самовдосконалення.

Надавати можливість визначати рівень компетентності, діагностичного оцінювання педагогічних працівників, консультувати у виборі змісту і форм роботи у навчальному процесі.

Забезпечувати випереджувальне науково-методичне інформування членів педагогічних  колективів ПНЗ відповідних напрямів.

Координувати колективні форми і методи методичної роботи та самоосвіти з метою підвищення педагогічної майстерності педагогів-позашкільників.

Здійснювати систему заходів, спрямованих на розвиток творчого потенціалу педагогів, впровадження досягнень науки і передового педагогічного досвіду та практичну їх реалізацію.

Переваги віртуального інформаційно – методичного кабінету:

зручність, простота користування, можливість постійно підвищувати на робочому місті професійну компетенцію будь-яким категоріям педагогічних працівників-позашкільників.

Віртуальний інформаційно – методичний кабінет побудований з використанням гіперпосилань. Для того щоб відкрити необхідну інформацію достатньо натиснути на підкреслений текст.Знайшовши потрібний документ, педагоги можуть скористатися ним як у електронному, так і традиційному паперовому вигляді, вивівши його за необхідності на друк. При роботі можна поповнити необхідний банк даних інформації, коригувати й видозмінювати його.

ВІМК допоможе вам в освоєнні фахових ресурсів мережі та дасть певні підказки у пошуку необхідної інформації для здійснення професійної діяльності.

Запрошуємо всіх творчих активних коллег- позашкільників художньо-естетичного, науково-дослідницького та соціально-реабілітаційного напрямів області до співпраці.

Маємо надію, що Ви станете активним користувачем наших сторінок і знайдете відповіді на ваші запитання.

Заступник директора з НМР М.В.Гаєвська