Історична довідка про створення Малої академії наук

“ Турбота про людину має стати сенсом життя кожного.'”

Мала академія наук України (далі МАН) - освітня система, яка забезпечує організацію і координацію науково- дослідницької діяльності учнів, створює умови ДІЯ їх інтелектуального, духовного, творчого розвитку та професійного самовизначення, сприяє нарощуванню наукового потенціалу країни.

За 70-літній період існування МАН пройшла кілька етапів свого становлення та розвитку. Передумовами її створення стала організація роботи наукових гуртків позашкільних навчальних закладів, мережа яких сформувалась у 20-40-х рр. XX ст. У 1939 р. відповідно до звернення Академії наук СРСР щодо посилення шефства над дитячими науковими організаціями Академією наук УРСР була прийнята Постанова про шефство над Київським Палацом піонерів з питань роботи з талановитими дітьми і молоддю. Протягом наступних 10 років наукові гуртки почали працювати у більшості великих міст України. У подальшому окремі гуртки і секції об'єднуються у наукові товариства учнів. Так у 1947 р. на базі Київського міського палацу піонерів та школярів почало свою роботу «Товариство науки й техніки учнів». А вже в 1950р. в м. Києві була проведена перша учнівська науково-практична конференція. Першим масовим науковим об'єднанням була створена в 1963 р. Кримська мала академія наук «Искатель», досвід якої став основою створення в 60-80 рр. XX ст. малих академій наук у різних регіонах України.

Розвиток Малої академії наук України у 80-90 рр. XX ст. збігся з упровадженням дослідницьких методів у навчально-виховний процес загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів. Розпочалося формування Малої академії наук України як однієї із складових системи позашкільної освіти. Вже у 1977 р. Міністерство освіти СРСР затвердило «Примірне положення про наукове товариство учнів», а у 1983 р. Міністерство освіти УРСР прийняло перше Типове положення про Малу академію наук школярів, що вилинуло на створення наукових учнівських об'єднань у Донецькій, Дніпропетровській, Житомирській, Рівненській, Харківській областях і м. Мелітополі. Усього до 1987 р. було створено 11 малих академій наук.

З 1990 р. починається новий етап розвитку МАНівського руху. У м. Одесі було проведено І Республіканську науково-практичну конференцію членів наукових товариств учнів, у травні 1992 року - І Всеукраїнський конкурс юних істориків імені М. С. Грушевського, а у 1993 р. вперше одночасно проводилося декілька Всеукраїнських конкурсів науково-дослідницьких робіт учнів з різних наукових напрямів. Визначальним для створення сучасної моделі МАН став 1993 р. На засіданні колегії Міністерства освіта України та Президії Академії наук України було ухвалено спільну постанову' від 22 грудня 1993 року № 19/3- 9, 351 «Про шляхи вдосконалення діяльності Малих академій наук і наукових товариств учнів як центрів формування наукової еліта України», а також прийнято рішення про створення єдиної Малої академії наук України з її територіальними відділеннями і обрано Президію МАН. Відповідно до цього документу затверджуються Положення про Малу академію наук України. Положення про координаційно-методичну' раду Перелік базових вищих навчальних закладів України та наукових установ Академії наук України, а також терміни паспортизації територіальних відділень МАН.

На цьому етапі з МАН співпрацювали 60 вищих навчальних закладів України і 44 наукові установи Національної академії наук України.

Удосконалювалася система проведення Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів - членів МАН. Важливим кроком стало запровадження Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри і конкурси-захисту науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності. Постановою Кабінету Міністрів України від 26.01.1994 р. № 45 «Про затвердження Положення про позашкільний навчальний заклад» і наказом Міністерства освіта України від 22.02.1994 р. № 45 ухвалено нову номенклатуру позашкільних навчальних закладів і запроваджено новий тип позашкільних закладів - Малі академії наук учнівської молоді. Першими такими закладами у 1993-1998 рр. стали Львівська, Мелітопольська, Луганська та Тернопільська Малі академії наук учнівської молоді.

Вагомим кроком у розвитку МАН стало створення у 2004 р. згідно з Постановою Кабінету' Міністрів України від 20.08.2003 р. № 1301 «Про вдосконалення системи організації роботи з виховання дітей та молоді у позашкільних навчальних закладах» Позашкільного навчального закладу Мала академія наук учнівської молоді. На нього було покладено функції координації дослідницько-експериментального напряму позашкільної освіти. Поступово формується мережа спеціалізованих позашкільних навчальних закладів - малих академій наук учнівської молоді.

Важливого значення для діяльності та розвитку МАН набуло ухвалення Постанови Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 р. № 1016 «Про затвердження Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на

Визначною подією стало засідання Президії НАН України 11.11.2009 р.. присвячене діяльності МАН і наданню Позашкільному навчальному закладу Мала академія наук учнівської молоді статусу закладу подвійного підпорядкування - Міністерству освіти і науки України та Національній академії наук України. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.02.2010 р. № 88 «Про удосконалення роботи з талановитими дітьми» заклад було перейменовано на Український державний центр «Мала академія наук України».

Вагому роль у розвитку МАН відіграє Указ Президента України № 927/2010 від 30.09.2010 р. «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарувань і талановитих дітей та молоді», який активізував процес формування мережі регіональних академій наук учнівської молоді. Указом також надано статус Національного Українському державному центру «Мала академія наук України».

На сьогодні Національний центр «Мала академія наук України» є закладом, шо виконує загальнодержавні функції з пошуку, розвитку та підтримки обдарованих і талановитих учнів. Науково-дослідницька робота в МАН організована за науковими відділеннями та секціями відповідно до структури, затвердженої Президією МАН. Для задоволення інтересів і потреб дітей у дослідницькій діяльності в різних галузях науки й техніки щороку в системі роботи МАН запроваджуються нові секції та наукові відділення.

Створення Хмельницького територіального відділення Малої академії наук

"Пізнати дитину і допомогти їй піднятися
на вищу сходинку особистісного розвитку”

Початок науково дослідницької роботи з учнівською молоддю у Хмельницькій області покладено наказом управління освіти Хмельницької обласної державної адміністрації від 30.05.1994 р. №137 "Про створення наукових товариств учнів при Малій академії наук України".

Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України створено у 1996 році наказом управління освіти Хмельницької облдержадміністрації від 14.11.1996 р. №262 "Про організаційно-педагогічне керівництво діяльністю Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України". Цим наказом створено 19 філій в районах і містах Хмельницької області.

З 2008 року базовим навчальним закладом Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України є Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, відділ науково- дослідницької роботи з обдарованою учнівською молоддю "Мала академія наук" (наказ управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації від 07.02.2008 року № 55).

На сьогодні Хмельницьке територіальне відділення Малої академії наук України об'єднує в собі 20 районних та 5 міських філій. Кам’янець-Подільське міське наукове товариство. З наукових товариства ліцеїв-інтернатів та позашкільних навчальних закладів обласного підпорядкування.

Невід’ємним компонентом ефективної діяльності Малої академії наук є співпраця з вищими навчальними закладами, науковими установами та освіти. Кам’янець-Подільським національним університетом ім. І. Огієнка. Хмельницьким національним університетом. Міжрегіональною академією управління персоналом, Хмельницькою гуманітарно-педагогічною академією, Подільським аграрно-технічним університетом. Хмельницьким політехнічним коледжем. Хмельницькою обласною організацією Національної спілки краєзнавців України; Центром досліджень історії Поділля та Південно-Східної Волині інституту історії України Національної академії наук України при Кам’янець-Подільському національному університеті ім. І. Огієнка та Державним історико-культурним заповідником «Межибіж» та Хмельницьким університетом управління та права.