З метою залучення та заохочення до дослідницької діяльності здобувачів освіти, які цікавляться математикою і мають бажання займатися науковою роботою відділ науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю «Мала академія наук» з 01 вересня по 31 жовтня 2023 року  проводить обласний конкурс дослідницьких проєктів «Цікава математика» (далі-конкурс).

Учасниками конкурсу можуть бути здобувачі освіти 8-11 класів закладів загальної середньої та позашкільної освіти.

Конкурс проводиться у два етапи:

І етап – заочний (відбірковий) до 30 вересня 2023 року;

ІІ етап – очний (захист проєктів) до 31 жовтня 2023 року.

Конкурс проводиться за такими номінаціями:

«Математика цікавих чисел»/«Життя математичних констант» - проєкти, що містять (описують, використовують) відомі математичні числа і значення (число Пі, е, «золоте число», більярд, Центильйон, числа Фібоначі тощо) для вирішення практичних задач.

«Математика і текстовий образ» - проєкти, що містять а) власноруч створені побутові/технічні тексти, художні тексти (вірші, казки та ін.), описи тощо із дотриманням математичних правил, або б) існуючі математичні підходи для створення та/чи аналізу (опису) текстових образів (емоційний аналіз тексту, Т9, застосування правила Ціпфа…).

«Теорія ймовірності - мистецтво припущень» - проєкти, що містять матеріал про поширені стереотипи, твердження, епізоди з літератури чи кінематографа, пов’язані з теорією ймовірності та математичною статистикою. Під час розгляду в проєкті одного такого твердження, чи епізоду, базуючись на фактах, доводимо його науковість чи псевдонауковість, використовуючи для доказів відомі наукові дослідження, гіпотези іменитих вчених, результати практичних експериментів, описаних у відкритих джерелах. Критеріями для відбору тем можуть стати популярність того чи іншого твердження, суперечки щодо можливості відтворення в реальному житті того чи іншого епізоду літератури чи кінотвору, популярність теми дослідження серед сучасних науковців.

Для участі у конкурсі необхідно до 30 вересня 2023 року заповнити реєстраційну електронну форму за посиланням: https://forms.gle/VLZcT8wwgSEr3NKN6

Для прикріплення файлів до реєстраційної електронної форми необхідно увійти в особистий обліковий запис Google.