Хмельницький обласний центр науково-технічної творчості учнівської молоді, керуючись у своїй діяльності законодавчими та нормативними актами, виконує державне замовлення щодо надання позашкільної освіти з науково-технічного, художньо-естетичного, науково-дослідницького та соціально-реабілітаційного напрямів і є координатором навчально-виховної, інформаційно-методичної і організаційно-масової роботи закладів освіти області з даних напрямів.

Освітня концепція закладу:

  • реалізація пізнавально-діяльнісних і творчих потреб дітей та учнівської молоді;
  • забезпечення постійної творчої взаємодії та конструктивної співпраці всіх суб’єктів освітнього процесу;
  • надання системі навчально-виховної роботи розвивального спрямування;
  • застосування ефективних традиційних та інноваційних методик, технологій навчально-виховної та розвивальної роботи;
  • особистісна зорієнтованість освітнього процесу.

Нормативно-правова основа діяльності закладу.

Діяльність Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді будується відповідно до Конституції України, законів України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», указів Президента України, постанов Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, а також розпоряджень голів обласної державної адміністрації, обласної ради, наказів та інструктивно-методичних матеріалів Департаменту  освіти і науки облдержадміністрації, що регламентують діяльність закладів позашкільної освіти.

На сьогодні в закладі створено власну соціально-педагогічну модель, в основу якої закладено принципи комплексної діяльності, інтеграції змісту форм і методів навчально-виховної роботи та інструктивно-методичної роботи.

Завданням діяльності педагогічного колективу закладу є:

  • збереження та розвиток відповідних напрямів позашкільної освіти;
  • удосконалення змісту навчально-виховної роботи, впровадження нових форм діяльності з метою забезпечення права вільного вибору дітьми виду навчально-творчої діяльності та надання їм якісної позашкільної освіти;
  • підвищення науково-методичного рівня освітньої діяльності;
  • створення в області цілісної системи позашкільної освіти.

Освітній процес у закладі організований за трирівневим принципом на основі дидактичних принципів поєднання профільних та інтеграційних форм роботи, застосування сучасних освітніх методик розвивального спрямування.

У закладі функціонують, органічно доповнюючи зміст роботи одне одного, відділи: науково-технічної творчості, методичний, організаційно-масової роботи,  інформаційно-комунікаційних технологій,  науково-дослідницької роботи з обдарованою молоддю "Мала академія наук" та навчально-методичний художньо-естетичного виховання школярів. Заклад є одним із найбільших закладів позашкільної освіти області.

Педагогічним колективом обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді напрацьовано систему роботи з інтелектуально й творчо обдарованими дітьми та учнівською молоддю. Забезпечено організацію роботи Хмельницького територіального відділення Малої академії наук України. Педагоги закладу працюють над удосконаленням системи позашкільної роботи в районах, громадах; залучають учнів сільських шкіл до участі в обласних, всеукраїнських конкурсних заходах,  до науково-дослідницької роботи; ведуть просвітницьку роботу серед педагогічних колективів сільських шкіл щодо впровадження найбільш ефективних методик і технологій освітньої та розвивальної роботи з дітьми та учнівською молоддю.

Для підсилення в області потенціалу позашкільного освітнього процесу, з метою сприяння розвитку юних талантів та обдарувань педагогічним колективом закладу розроблено та забезпечено реалізацію щорічного циклу обласних масових заходів для учнівської молоді за різними напрямами позашкільної освіти. Кращі вихованці представляють область на всеукраїнських заходах. Кожен п’ятий учасник є переможцем або призером.

У практику роботи закладу ввійшло проведення обласних науково-практичних конференцій, розширених засідань науково-методичної та педагогічної рад. Велика увага приділяється питанню підвищення фахової компетентності та творчого потенціалу педагогів. З цією метою організовано роботу профільних обласних методичних об’єднань.

З метою вдосконалення програмно-методичного забезпечення освітнього процесу закладів позашкільної освіти області, розвитку творчого потенціалу педагогів проводяться обласні конкурси на кращий методичний матеріал.

Стовідсотково забезпечується участь педагогів у всеукраїнських методико-педагогічних заходах.

Особлива увага педагогами закладу спрямовується на формування у вихованців національно-патріотичного виховання. Сьогодні виховання громадянина – патріота – цілеспрямований, систематичний, регульований процес, мета якого – утвердження свідомості нації, народу, етнічної культури, мовної єдності, кращих рис характеру громадянина України. В основі виховного процесу закладу лежить система виховних відносин, що забезпечує взаємодію педагогів, батьків та учнів згідно з суспільно заданими цілями виховання – розквіт духовної сутності людини, яка має стати висококваліфікованим спеціалістом, займати чіткі національні, загальногосподарські позиції, бути активною у громадському житті, відповідальною за моральне становлення себе як особистості.

Для забезпечення закладів позашкільної освіти науково-методичними матеріалами педагогами обласного центру науково технічної творчості учнівської молоді готуються методичні рекомендації, програми, посібники з різних напрямів позашкільної освіти, зокрема: «Інформаційний бюлетень»; циклограма проведення обласних масових заходів з учнівською молоддю.; збірник положень про проведення обласних масових заходів з учнівською молоддю; аналітично-звітні матеріали щодо діяльності закладів позашкільної освіти області. Розробляються та видаються навчально-методичні посібники з питань розвитку творчих здібностей вихованців в умовах закладу позашкільної освіти, матеріали з досвіду роботи педагогічних колективів закладів позашкільної освіти  Хмельниччини.