Що таке толерантність? Кожен вкладає у це поняття своє бачення: стриманість, повага до вибору іншого, ввічливість, лояльність, комунікабельність, терпимість до відмінностей, уміння володіти собою, уміння слухати, допитливість… Без цих рис неможливо уявити сучасного педагога.

    30 квітня 2021 року відбулось заняття з елементами тренінгу для  методистів та завідувачів художньо-естетичного та організаційно-масового відділів Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на тему: «Толерантність у педагогічному спілкуванні». Підготувала і провела захід практичний психолог  закладу Тетяна  Тхоржевська.

   16 лютого 2021 року відбулось заняття з елементами тренінгу для педагогічних працівників Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді на тему: «Згуртований, доброзичливий педагогічний колектив як запорука успішності у професійній діяльності».

    Мета заняття - згуртування колективу.

    Завдання:

- формування сприятливого психологічного клімату;

-  знаходження схожих рис в учасників групи для поліпшення взаємодії між ними;

 - розвиток вміння працювати у команді;

- усвідомлення кожним учасником своєї ролі, функції у команді.

  На базі Хмельницького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді відбувся семінар-практикум для педагогічних працівників закладу на тему: «Формула здоров'я та вплив стресу на наше життя».

  Метою семінару було формування потреби у здоровому способі життя та емоційному благополуччі (як запорука успішності в професійній діяльності).

  Під час проведення заходу  були вироблені такі правила роботи:

Щоденна робота педагога є досить великим навантаженням на психіку, тому що весь час перед ним стоять нові і складні задачі без часу на обмірковування. Це негативно впливає на діяльність педагога, призводить до депресії, песимізму та професійної деформації. Поряд із стресорами у діяльності педагога також присутній ряд професійних стрес-чинників: відповідальність, необхідність бути об’єктом спостереження й оцінювання, постійно підтверджувати свою компетентність.

28 жовтня практичний психолог закладу Клименко Надія Валентинівна провела педагогічну гру з педагогічними працівниками закладу «Експерти з адаптації вихованців».